X

ཁྲིམས་ལུགས་གླེང་སྟེགས།

ཟླ་ཚེས།:2021-07-14 ཀློག་གྲངས:255

    ཁྲིམས་ལུགས་གླེང་སྟེགས།

  མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་གྱི་གཉེན་པོ། 

  སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་།

  རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་ཀྱི་གཉའ་ཤིང་།

  རང་གཞན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཚོན་ཆ།།

གསན་མཁན་རྣམ་པ།ད་ནི་ཀན་ལྷོ་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡིན།
 རྩོམ་སྒྲིག་པ།   བནྡེ་འཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ།  རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་།

སྙན་སྒྲོན་པ། ཀླུ་མོ་འཚོ 

ལྟ་སྐུལ་བ།     ལི་པའེ་ཡུན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ།  བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།